Kitap
Devrim Literatürü

Devrim Literatürü
Marksizim Üzerine Yazılar

Epos Yayınları

Norman Geras

ISBN
9786257436175
Basım Tarihi
Ekim 2021
Sayfa sayısı
320 sayfa
Boyutlar
13.50 x 19.50 cm
Bu ürün şu an satışa kapalıdır.

Marx'ın "adalet ve eşitlik" teorisi, Althusser'in Marksizm kavrayışı ve Marksizmin en önemli üç politikacısı olan Lenin-Trotskiy-Rosa Luxemburg'un temel politik düşünce ve pratiklerinin tartışıldığı Devrim Literatürü aynı zamanda "bir okuma ve eleştiri örneği"dir. Norman Geras, bir eleştiri ve okuma örneği olan Devrim Literatürü'nde, Marx ve Lenin'in eserlerindeki temel kavramları inceliyor. İncelemesini teorik ve politik gelenekler oluşturan Lenin'in kendisi başta olmak üzere, Trotskiy ve R. Luxemburg'un müdahaleleri aracılığıyla yapıyor. Marx'ın teorisindeki adalet, eşitlik, etik, fetişizm, uzlaşmazlık kavramlarını incelediği bölümlerde L. Althusser'in, Marx ve Marksizm yorumlarını; ayrıca ünlü Marx ve Adalet Hakkında Malûm İhtilaf makalesiyle de hem kapitalist hem de sosyalist ve komünist üretim süreçlerinde "adalet ve eşitliğin" toplumsal işleyişini ve niteliğini tartışıyor.

Lenin'in politika teorisi ve politikasını ise yine Lenin'le Trotskiy ve R. Luxemburg arasında cereyan etmiş (gelenekler arasında hâlâ devam etmekte) olan politik örgüt/örgütlenme, devrimci eylem/kitle eylemi, öncü parti/çoğulculuk, kendiliğindenlik, kitlesel politik katılım kavramları tartışması aracılığıyla değerlendiriyor. Norman Geras, Marx'ın teorisi ve Lenin politikası üzerinden yürütülen tartışmaları bu kitapta örneğini verdiği eleştiri silâhı sayesinde bütünlük halinde okura sunuyor.