Kitap
Turizm Bilimi

Turizm Bilimi
Tanımlar, Araştırmalar, Tartışmalar ve Uzlaşılar

Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Elbeyi Pelit
Berkan Başar
Esra Katırcıoğlu

Etiket Fiyatı
22.00 TL
İnternete Özel
21.34 TL
ISBN
9786052544037
Basım Tarihi
Haziran 2021
Sayfa sayısı
188 sayfa
Boyutlar
16.00 x 24.00 cm

Gözlemlenen bir olgunun sadece tasvir edilmesine dayalı çalışmalardan ziyade turizm araştırmalarında kavramsal bir derinlik oluşturmak için teorik modellerin kullanılması, alanın bilimsel derinlik kazanması açısından son derece önemlidir. Nitekim turizm olgusuna bilimsel bir derinlik kazandırma, bu alandaki bilginin üretimi ile ilgilidir ki turizmin herkes tarafından en azından asgari standartlarda üzerinde görüş birliğine varılacak/varılabilecek ve genel kabul edilebilir bir tanımının yapılması/olması, söz konusu alanının teorik alt yapısının güçlenmesi açısından da başat faktörlerdendir. Bu doğrultuda, bu eser içeriği itibari ile turizmin; bir bilim dalı olduğu/olmadığı görüşünü, sınırlarını ve kavramsal tanımı üzerine yapılan akademik çalışmaların derlenmesi adına önem teşkil etmektedir. Böylelikle bu çalışmayla aynı zamanda, bir kavramın tanımlanmasının zorluğunun bilincinde olan ve ileride turizm ve turist kavramlarının tüm bileşenleri ile birlikte daha ayrıntılı olarak tanımlanmasına yönelik araştırmacılara da ön ayak olunması hedeflenmiştir.