Kitap
İslam Tefekkür Ufku

İslam Tefekkür Ufku

Erkam Yayınları

Osman Nuri Topbaş

Etiket Fiyatı
95.00 TL
İnternete Özel
76.00 TL
ISBN
9786254400735
Basım Tarihi
Mayıs 2021
Sayfa sayısı
640 sayfa
Boyutlar
16.00 x 23.00 cm

- Bir "aslımıza dönüş" çağrısıdır.
- Kur'ân-ı Kerîm'in ahkâmını, ahlâkını ve hayat nizâmını doğru bir şekilde anlamaya davettir.
- Âlemlere rahmet ve yediden yetmişe her ferde emsalsiz bir örnek şahsiyet olan Rasûlullah (sas) Efendimiz'in Sünnet'ini yaşamaya ve yaşatmaya davettir.

Bu nâçizâne eserimizin; okuyan, düşünen, dünya meselelerine alâka duyan mütefekkir dimağlara, îmanlı bir nesil yetiştirmeyi dâvâ edinen eğitim câmiasına ve İslâm'ı asrın idrâkine söyletmeyi bir vazife bilen müttakî ilim ve irfan erbâbına faydalı olmasını temennî ederiz.