İlahiyat-ı Ken'an'dan Yeni Besteler

İlahiyat-ı Ken'an'dan Yeni Besteler

Yazar
Cemil Altınbilek
Ahmet Kadri Rizeli
Yayınevi
Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı

Bu ürün şu an satışa kapalıdır.
ISBN
9786057494917
Basım Tarihi
Şubat 2021
Sayfa sayısı
174 sayfa
Boyutlar
16.00 x 24.00 cm

Sukût Hakîkati-i Tevhîddir
Sen mi görüp sevmişsin bende cemâlin beni
Ben mi görüp sevmişim lutf u kemâlin seni
Söyle acep sende mi bende mi bu câzibe
Yıktı harâb eyledi fikr ü hayâlin teni
Aşk-ı Hudâ âşıkın etti dilinden niyâz
Hem dahi mâşûka aks eyledi cilveyle nâz
Sende değil bende hiç zâhir olan incizâb
Lutfudur Allah'ın aşk, yok bize bir imtiyâz
Sen der isem şirk olur, ben der isem küfr olur
Her ikiye bir demek Hakk'a hemen şükr olur
Ben gibi bir noktayım hayrete gizlenmişim
Ken'ân'a tevhit için samt ü sükût zikr olur
Ken'ân Rifâî Büyükaksoy