» Tarih » Araştırma - İnceleme » Türk Tarihi Araştırmaları
Kürtler

Kürtler
Atatürk'ün Kaleminden 6

Yazar
Mustafa Kemal Atatürk
Yayınevi
Kaynak Yayınları

ISBN
9786051820873
Basım Tarihi
Mart 2018
Sayfa sayısı
184 sayfa
Boyutlar
16.50 x 23.50 cm

MustafaKemalPaşa,dahaSamsun'açıkmadanönceKurtuluşSavaşı'nındenkleminikurmuştur:

"TürkveKürttekmilmilletibirleştirmek."Stratejidebelirlenmiştir:

Doğudabirdayanakyaratarakbütünvatanıkurtarmak.

İstiklalSavaşıdönemindeKürtsorununagetirilençözüm,ortakçıkarvegeleceğesahipolanTürkveKürtlerinmüşterekvatanlarında,tekbirmillethalindebirleşerek,özgüriradeleriylebirlikteyaşamaları,ortakbirmeclisvehükümetkurmaları,millîhaklarakarşılıklısaygıgöstermelerivekardeşlikesaslarınadayanmıştır.

KurtuluşSavaşı'nınTürkveKürdüemperyalizmekarşıbirleştiren,seferbereden,savaşınateşindesınanmışvezaferkazanmışsiyasetvepratiğiincelenmeli,eleştirilmeli,tartışılmalıveönümüzeilişkinderslerçıkarılmalıdır.Tarihimizdeböyleönemlibiresinkaynağıbulunmaktadır.

Atatürk'ünobüyüktecrübeyiifadeedenyazıvekonuşmalarıenkapsamlıhaliylebukitaptaderlenmiştir.

 

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit